Legger opp til stor økning i kommunale avgifter

Får kommuneadministrasjonen viljen sin i budsjettarbeidet, blir de kommunale avgiftene høyere allerede fra neste år. Skylden får interkommunale samarbeidsprosjekter.