Vil ikke bruke penger på oppussing nå - utelukker ikke barnehagesalg på sikt

De tre partiene som styrer i Gjesdal har i sitt budsjettframlegg bestemt seg for ikke å bruke penger på å fikse opp Bamsebo barnehage. Grunnen er at det er overkapasitet på barnehageplasser. På sikt kan det bli aktuelt å selge.