Fant penger til en ekstra helsesykepleier

Driftsbudsjettet til kommunen styrkes med 800.000 kroner til å ansette en ekstra helsesykepleier.