Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre røper gavepakke på 1,6 millioner kroner til de som har minst: – Dette burde vi gjort for lenge siden

Flertallspartiene ber rådmannen om å sørge for at NAV ikke lenger skal regne barnetrygden som del av inntektsgrunnlaget for de som mottar sosialstønad.