Britt Elin fortalte ministeren om hvordan det er å ha en gutt som er blind og døv i familien

Én ting er å følge opp familiemedlemmer med funksjonsnedsetting, men det å følge opp det offentlige hjelpeapparatet krever vel så mye krefter, skal en tro de det gjelder.