Så mye foreslår rådmannen å gi de politiske representantene i støtte

Rådmannen foreslår å utbetale totalt 40.500 kroner i kommunal representantstøtte for valgperioden 2019-2023.