Disse politikerne skal utgjøre formannskapet

Få nye fjes i formannskapet som skal velges for de fire neste årene.