I en tid med renteøkninger og stor prisvekst på en rekke varer og tjenester er det ekstra aktuelt å få fjernet eiendomsskatten. Vi vet at fattigdommen øker, og da er det særdeles viktig at politikerne stiller opp og ser på muligheten til å redusere skatter og avgifter som innbyggerne betaler.

Det er ingen tvil om at privatøkonomi er blitt tema rundt kjøkkenbordet for folk flest. Mange føler på en stor usikkerhet rundt sin egen eller sine nærmeste sin økonomi.

Derfor vil Gjesdal Høyre ta initiativ til at innbyggerne i Gjesdal skal få beholde mer av egne penger. Vårt overordnede mål er at eiendomsskatten skal reduseres hvert år og helt avskaffes innen 4 år. Kommunens store overskudd de senere år og et disposisjonsfond som er betydelig styrket de siste 10 år gir et godt utgangspunkt for fjerning av eiendomsskatten.

Vi mener eiendomsskatt er urettferdig fordi den ikke tar utgangspunkt i den enkeltes inntekt eller formue, men derimot utelukkende det huset man bor i. Denne skatten er derfor usosial og lite treffsikker og vil ramme både enslige, barnefamilier med store lån og eldre med lav pensjon like mye som personer med millioninntekter.

Gjesdal Høyre håper at det kan være et politisk grunnlag i kommunestyret etter valget for å starte opp arbeidet med først å redusere og senere avvikle eiendomsskatten i sin helhet. Det fortjener innbyggerne.

Godt valg.

Les også

– Store utfordringer som må løses i norsk skole

Les også

Eiendomsskatt - en av de «frekke» skattene