- Det blir kroken på døra og gata neste for meg og min familie. Jeg har ikke mulighet til å starte på ny med fire millioner kroner i minus

Landbruks- og matdepartementets forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr fører til bekymring for konkurs i næringen.