Her kan du få nødpass

Er du for sent ute til å bestille nytt pass før utenlandsferien? Flere avviklede lensmannskontor i distriktet utsteder nødpass til de som måtte trenge det.