Blir sjefen for barn og unge

Av

Tenesteområda for barnehage og opplæring blir slått saman til eit nytt tenesteområe for oppvekst.