Oppretter egen stilling for å hjelpe GUS-elever med trivsel og motivasjon: – Noen synes dette med skole er litt vanskeligere enn andre

Ungdomsskolen på Ålgård har greie faglige resultater, men ser at flere elever enn før har en utfordring på den psykososiale fronten. Ett av flere grep er en ny prosjektstilling rettet mot de som ikke finner seg til rette.