Lover at det vil komme vakre blomster her over ferien

Det første synet som møter besøkende til Oltedal skule er nitrist: En broket forsamling med dødt ugress. Men kommunen forsikrer at det skal se fint ut til skolestart.