Ny læreplan kan gjera det billigare å byta frå nynorsk til bokmål i Oltedal

Dersom fleirtalet går inn for å byta målform på Oltedal skole, vil det ikkje nødvendigvis føra til store ekstrautgifter for kommunen.