To fotgjengere påkjørt i samme gate

Av

I løpet av de siste ti månedene har to fotgjengere blitt påkjørt i fotgjengerfelt i Ole Nielsens vei. Beboerne i gaten mener for mange bilførere kjører altfor fort.