Olaus og Geir Oluf gjør stien langs Øygardsvatnet bedre

Gjesdal bygdeservice har som et koronatiltak fra kommunen fått i oppgave å forbedre stien langs Øygardsvatnet mellom Raudvigå og Brunnvigå.