Økonomisjefen varsler drastiske tiltak i tiden som kommer

Den økonomiske situasjonen i Gjesdal kommune var stram allerede før koronapandemien startet. Neste uke får politikerne servert forslag til innsparingstiltak.