Her er statsbudsjettet fra A til Å

Av

Teksten oppsummerer regjeringens forslag til statsbudsjett, og er hentet fra statsbudsjettet.no