Samvirkesparingen vokser kraftig i Gjesdal

Av

Medlemsinnskuddet til Coop Gjesdal er mer enn doblet siden forrige regnskapsår. Daglig leder tror det skyldes de gode betingelsene.