Administrasjonen vil lokke flere skattebetalere ved å satse på barn og unge. – Det er i helse og velferd slaget vil stå framover

Til tross for at behovene innen helse og omsorg er sterkt økende, legges det ikke opp til økt pengebruk i den sektoren. Rådmann Knut Underbakke satser i stedet på barn og unge i sitt forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for de kommende fire årene. Målet er å trekke til seg flere innbyggere som kan være med og dra lasset.