50 prosent flere økonomisaker på tre år

Av

Det er travle tider for Namsfogden i Sandnes. Tøffe økonomiske tider fører til at stadig flere sliter med å betale regningene sine.