23 millioner i pluss

Av

Driftsresultatet for 2011 i Gjesdal kommune økte med 18 millioner fra året før.