Øker beredskapen: – Det er en utfordrende situasjon for hele sykehuset