Oddvin (77) står bak en av mange vannkraftverk i Gjesdal – fallet i strømprisen bekymrer han ikke

Oddvin Veen er én av sju eiere av Gilja kraftverk. De tjener nå rundt 1,7 millioner kroner i året på å forsyne strøm til beboere.