Oddbjørn har 120.000 kroner å dele ut til veldedige formål

Sokneprest Oddbjørn Stangeland sitter i styret til Nils og Hans Nilsens legat.

Sokneprest Oddbjørn Stangeland sitter i styret til Nils og Hans Nilsens legat. Foto:

Siste rest av midlene i legatet etter DFU-grunnlegeren skal nå deles ut.

DEL

Etterkommerne etter DFU-grunnlegger Ole Nielsen opprettet Nils og Hans Nilsens legat i 1918. Legatet gir støtte til humanitære og sosiale prosjekter for enkeltpersoner, grupper og organisasjoner på Ålgård og Figgjo.

Flere kan søke

Både enkeltpersoner og lag og foreninger kan søke.

– Nå skal vi avslutte legatet og har fått godkjenning av Lotteritilsynet å gjøre det, forteller sokneprest Oddbjørn Stangeland.

Han sitter i styret i legatet sammen med Marie Antoinette Bergsland, som representerer Nilsen-familien, og Kjell Arvid Berland, i sin tid oppnevnt av daværende lensmann Kåre Birkeland.

Disse fikk støtte i 2019:

 • Ålgård fotballklubb: 30.000kroner til utstyr fotballfritidsordning.
 • Frivilligsentralen: 30.000 kroner til sykkelprosjekt.
 • Baptistkirken: 30.000 kroner til åpen lekestue.
 • Ålgårdspeideren: 25.000 kroner til drift og utstyr.
 • Bypresten: 10.000 kroner til oppfølging Asfalt-selgere.
 • Privatperson: 10.000 kroner til utstyr, utgifter og julefeiring.
 • Global kafe: 25.000 kroner til mat utstyr og aktiviteter.
 • Fin Fredag og Large: 35.000 kroner til utstyr, aktiviteter og ledertrening.
 • Julegaveaksjonen. 10.000 kroner til gavekort mat til jul.
 • Kafè Stoppen: 50.000 kroner til 10-20% prosjektstilling.
 • Connect ungdomsarbeid: 15.000 kroner til ledertrening.
 • Ålgård turn: 30.000 kroner til troppsutstyr og teknisk utstyr.
 • Gjesdal IL: 20.000 kroner til utstyr.
 • Ålgård håndballklubb superlag: 20.000 kroner til landsturnering.
 • Gjesdal fotball: 10.000 kroner til drakter.

Legat for foreldreløse og syke

I historieboka om Ålgård som ble gitt ut av Ålgård Rotary, og ført i pennen av Ivar Brekken, står det følgende om legatet: Tre år etter Ole Nielsens død, testamenterte sønnene Nils og Hans Nilssen deler av formuen til et humanitært legat.

Legatet skulle være til hjelp for foreldreløse og syke på Ålgård og Figgjo, og i testamentet som er undertegnet av Nils Nilssen 7. februar 1918 står følgende skrevet:

«Legatets renter skal anvendes til bedste for trængende forældreløse og syke paa Aalaard og Figgen, saaledes at mindst en tredjedel av renterne for hvert aar tillegges kapitalen. Legatet bestyres av en komite av tre medlemmer bestaaende av stedets præst, et medlem opnævnt av arbeiderne og et medlem opnævnt av mine decendenter».

I utgangspunktet hadde brødrene hvert sitt legat, der Nils hadde donert 30.000 kroner og Hans 10.000 kroner. Legatene er senere blitt slått sammen til ett, og i 2007 var legatet vokst til rundt regnet 800.000 kroner.

Fornyelse av vedtekter

Legatets 82 år gamle vedtekter ble fornyet og modernisert i 2000, slik at teksten ble lydende som her:

»…å yte økonomisk støtte på humanitært og sosialt grunnlag til enkeltpersoner eller institusjoner på Ålgård og Figgjo».

Avkastningen av fondet deles ut en gang i året, vanligvis på våren. Utdelingen har enkelte år uteblitt på grunn av lav rente – og da eierskiftet av DFU pågikk ble testament og protokoll forvart i Gjesdal Idrettslag sin bankboks av legatets styre edlem, Tolleiv Bjerkreim. Dette for å forhindre at det ble manipulert av de nye eierne.

Legatet er underlagt lov om spill og stiftelser, og pengene er investert i godkjente verdipapirer gjennom SR-Bank1. Rundt 90 prosent av søknadene styret bruker å få inn blir godkjent – og pengene som skal deles ut, blir fordelt mellom disse.

Artikkeltags