Henry vart fråstolen to traktorar og ein kompressor: Så ringde politiet

Då Henry vakna onsdag morgon, var begge traktorane hans stolne. Det heile fekk så ei uventa vending.