Senterpartiet sår tvil om behovet for fire felt på E39 sørover

For Nye Veier AS, som skal bygga ny E39 sørover frå Ålgård, er det ein grunnleggande premiss at vegen skal ha fire felt. No stiller tre lokale ordførarkandidatar spørsmål ved om fire felt er nødvendig.