Nye Veier varsler byggestart for ny E39 i Gjesdal og Bjerkreim allerede neste år

Nye Veier har lagt fram planprogrammet for detaljregulering av ny E39 mellom Bue i Bjerkreim og Ålgård i Gjesdal. Forutsatt en rekke forhold, som inkluderer bompengevedtak og kommunedelplan, planlegger de byggestart på strekningen allerede i 2021.