Ja, vi er alle, håper jeg, utålmodige på E39 og flaskehalsen gjennom Ålgård. Flott da at det tas initiativ fra flere hold, slik som med utspillet om å forlange at Nye Veier overtar prosjektet fra Osli. Jeg har og har hatt tro på Nye veier siden opprettelsen av selskapet. Da er det kjekt å registrere at de partiene som i sin tid kjempet mot opprettelsen av Nye Veier på Stortinget, nå lokalt er mer enn begeistret.

At alle som vil ha ny vei nå gjør det de kan for å få fortgang gleder meg. Flaskehalsen er og blir Ålgård til veien ligger klar. Ja, da må vi være sikre på at det kommer penger i prosjektet, uten de stanser det opp. Her er jeg overbevist om at regjeringen leverer. De årene vi mistet i framdriften fordi «noen» plent skulle utrede et alternativ over Høg-Jæren, de må tas inn der vi kan

Like viktig som penger er det at reguleringsplanene kommer! I Sandnes, fra Osli til grensen med Gjesdal vet vi fortsatt ikke hvor veien skal gå. I Gjesdal har vi godkjent reguleringsplan fra Figgjo til Vaulabrua, men det er håpløst å koble den til nord for oss når ingen vet hvor! Kravet om at Nye Veier skal overta hele strekningen er bra når vi ser effektiviteten til selskapet.

Det ligger likevel noe usikkerhet i meg når vi samtidig vet at Nye Veier har antydet en annen trasé enn den som er godkjent. Dersom det fortsatt er aktuelt, går det fort enda mer tid for en ny runde med planarbeid. Det må vi for all del unngå!