Ny trafikksikkerhetsplan: De vil vite hvor det er utrygt for bilister og myke trafikanter

Arbeidsgruppa for vei- og trafikksaker er styringsgruppe for ny trafikksikkerhetsplan i Gjesdal. I løpet av året skal gruppa utarbeide en liste over mulige små og store tiltak for å bedre trafikksikkerheten i kommunen.