Adidas åpner på Norwegian Outlet

Adidas åpner en rundt 600 kvadratmeter stor butikk på Norwegian Outlet til høsten.