Noova delte ut 150.000 kroner til lokale lag og foreninger

Opstad-bedriften Noova energi system deler ut kulturmidler til fem lokale lag og foreninger.