Nok en aktør ber om å få selge alkohol til gjesdalbuer via nettet

Lokalbrygg.no har søkt Gjesdal kommune om å få selge alkohol til gjesdalbuer via nettet. Rådmannen avslår søknaden.