Endelig punktum for omstridt vindkraftverk

Av

En grunneier klaget på vedtaket om ikke å gi konsesjon til vindkraft på Nevlandsheia. Olje- og energidepartementet har nå avvist klagen.