Internett vokser som handlearena: – Jeg tror ikke folk tenker konsekvenser når de handler på nett

Tall fra SSB viser at 8 av 10 nordmenn har handlet på nettet det siste året. I Gjesdal er utviklingen noe mindre, men butikkene kjenner likevel på konkurransen.