2,6 prosent av arbeidsstyrken i Gjesdal var heilt utan arbeid i juli

Det vil seie at 171 personar var heilt utan arbeid i sommarmånaden. Det er ein nedgang på tolv prosent, samanlikna med same tid i fjor.