NAV-sjefen inviterer flere til samarbeid

Av

NAV Gjesdal får sjelden nei fra bedriftene de samarbeider med, men skulle ønske de hadde flere å spille på.