Har du sett denne fuglen før?

Av

Endelig har vi fått dokumentert tornskate i Gjesdal.