Som følge av mer støy i sentrum, endrer Natteravnene ruten sin

Nå kommer Natteravnene til å forholde seg mest til Ålgård sentrum. Det har vært rolig når Natteravnene har vært ute og gått, men leder for Frivillighetssentralen peker på et annet problem, og det er ikke ungdommen.