Disse sju nye bedriftene etablerte seg i Gjesdal i september

Et nytt entreprenørfirma er blant de nye foretakene som startet opp i Gjesdal i forrige måned.