Afrikahuset AS har levert godkjent regnskap. Afrikahuset drives av Lucas Kaze på Ålgård, og jobber blant annet med å integrere afrikanske innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Afrika i Norge.

Gjennom veiledning, sosiale sammenkomster og kunnskapsformidling vil organisasjonen bidra til å styrke denne gruppens evne til å ta aktive og informerte valg

Magne Nødland Hølland er nytt styremedlem i Gilja alpin AS. Leif Ragnar Vigdel er fortsatt styreleder, mens Idar Gilje og Ivar Are Gilje er de andre to styremedlemmene.

Kongeparken drift AS har endre vedtektsdato og vedtektsfestet formål. Selskapet formål er å drive drifts- og servicevirksomhet for Kongeparken. Håkon Lund er daglig leder.

Ravndal Eiendom AS har endret revisor.

TGI Core AS er meldt oppløst. Selskapet til Tor Gunnar Idland drev med konsulentvirksomhet innen olje og gass, samt investering i aksjer, eiendom og andre verdipapir.

Nevland Gard DA er meldt oppløst. Foretaket ble stiftet i 2016 av Per, Margunn og Vidar Nedrebø, og drev med jordbruk med hovedvekt på melkeproduksjon.