Søylandskiosken kutter i åpningstidene

I vinterhalvåret går Jane og Kjell Grande hjem en time tidligere.