Glemte å søke om lov til å åpne butikk i To-By-bygget

Av

Lokalene er regulert til kontorvirksomhet, og ikke handel.