Masiv Bygg sette omsettingsrekord i 2018

Omsettinga ved Masiv Bygg AS på Øksnevad auka med 339 millionar kroner i løpet av eitt år.