Ådne Espeland starter eget selskap for å hjelpe andre selskap i startfasen

På sikt håper han å skape en ny gründerarena på Jæren.