Vurderer å bygga landbasert oppdrettsanlegg i Frafjord

Havbrukskompaniet AS ser føre seg at dei kan skapa 12 nye arbeidsplassar i Frafjord dersom Gjesdal kommune støttar planane deira om eit landbasert oppdrettsanlegg.