Her skal opptil 50 mann bygge et anlegg til 750 millioner kroner

Havbrukskompaniet har bestemt seg; Det blir landbasert lakseoppdrett i Frafjord. Prosjektet, som har en prislapp på 750 millioner kroner, kan gi tolv nye, permanente arbeidsplasser i bygda.