Tom Bjarte Norland har solgt Offset-eiendommen

Hjørnesteinsbedriften forblir på Opstad, men har fått ny huseier på Østlandet.