I 2017 investerte trykkeriet for over 100 millionar kroner. Året etter kunne dei auka staben med meir enn ti prosent

For to år sidan sysselsette Ålgård Offset 62 årsverk. Trass tøff konkurranse på marknaden, har dei no nok arbeid til 73.