Farevarselet omfatter deler av Rogaland og Hordaland, og de fleste steder i Gjesdal.

«Fra mandag ettermiddag til tirsdag morgen er det ventet mye nedbør. Lokalt kan det komme 50-65 mm/12t. Mest intens nedbøren ventes i nordlige deler og sørøstlige deler av Rogaland» skriver Meteorologisk institutt via yr.no.

Anbefalingen fra meteorologene er å vurdere behovet for beredskap, sjekke veimeldinger, tilpasse farten og kjøre etter forholdene.

– Fare for overvann i tettbygde områder, skriver meteorologene.

Det er også fare for overvann ved bekke- og elveløp, samt lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet vannplaning og overvann.

Gult farevarsel er det laveste farenivået (moderat).